6-PAK:后负荷压实机

首页   /   压实工具   /   6-PAK压实工具   /   6-PAK:后负荷压实机

6-PAK:后负荷压实机

特性
  • 遥控动力装置
  • 停止按钮按下/联锁未满足/过载触发指示灯
  • 80%满载,集装箱满载
  • 可提供120伏墙壁插头
  • 卓越的客户服务
6-PAK:后负荷压实机

更多产品信息

在工厂服务中排名第一.   当日免费报价!

立即获得免费报价